Spillolja dumpas i svenska hamnar gratis

Det förekommer att utländska fartyg tankar över sin spillolja till fartyg som ska till Sverige. Det säger Bengt-Erik Bengtsson,som är VD för Norrköpings hamn och stuveri AB.
Stora mängder spillolja från utländska fartyg dumpas i svenska hamnar, som tar emot avfallet gratis. Det rapporterar P4 programmet Efter Tolv. Bengt-Erik Bengtsson oroas över konsekvenserna vid en eventuell olycka då fartygen har onödigt stora mängder spillolja ombord. Rederierna tjänar mycket pengar på att spara sopor och oljespill ombord på fartygen tills de anlöper en svensk hamn.