Universitetet beviljas stöd för energiforskning

Linköpings universitet får nära 46 miljoner kronor i stöd för forskningsprojektet Program Energisystem.
Energimyndigheten beviljar stödet som finansierar drygt 12 doktorander som redan antagits, och ytterligare 12 som antas i år. Anledningen till forskningsprojektet är omställningen av energisystemet, som kräver mycket forskning. Förutom Linköping deltar även fem andra högskolor och universitet i programmet som handlar om både industriella, lokala och regionala energisystem.