Linköpingsföretag säljer faderskapsanalyser

För första gången kan privatpersoner göra faderskapsanalys hos ett företag i Sverige. Det är ett genetikföretag i Linköping som har börjat göra faderskapstester med hjälp av DNA-teknik.
Anne Kihlgren, VD för företaget, säger att den stora efterfrågan från privatpersoner visar att det finns ett behov av faderskapsanalyser. Oftast är det vuxna barn som vänder sig till företaget med sina frågor, men det kommer även föräldrar som vill försäkra sig om att de är barnets genetiska pappa. Anne Kihlgren säger att de inte nekar till sådana förfrågningar. Men företagets verksamhet får kritik. Anna Singer vid Uppsala universitet säger att det finns en risk att lyfta fram genetiken som det allena saliggörande som grund för föräldraskap. - Det handlar väldigt mycket om en social relation, säger Singer. Hon menar samtidigt att det blir ett problem när man gör sak av det hela och undrar: - Om det visar sig att man inte är genetisk far till ett barn ska man då upphäva den rättsliga relationen?