Krisgrupp bildas för att rädda fisken i Vättern

Det minskande fiskbeståndet i Vättern leder nu till att Fiskeriverket bildar en krisgrupp för att komma till rätta med problemen.
Framförallt har rödingbeståndet i Vättern sjunkit oroande mycket. I krisgruppen kommer representanter för Fiskeriverket, yrkesfiskarna och länsstyrelserna runt sjön att finnas. Men det är inte bara yrkesfiskarna som kommer att tvingas till förändringar för att rädda fiskbeståndet i Vättern, enligt länsfiskekonsulent Anton Halldén. Även fritidsfisket måste regleras hårdare. Alla måste minska på sina fångster.