Salmonellasmittat foder blir värme

Det foder som smittats av salmonella i Lantmännens foderfabrik kommer bli bränsle. Företaget har börjat återta fodret från det 80-tal gårdar som fått foderleveranser.
Fodret ska brännas och omvandlas till värme. Även foderrester från sanering av foderfabriken kommer att gå till värmeåtervinning. 17 gårdar, varav 13 i Östergötland, har smittats av salmonella efter att ha fått foder från Norrköpingsfabriken.