Saab Bofors säljer undervattensfarkoster

Saab Bofors Underwater Systems har tecknat ett nytt kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) värt 210 miljoner kronor.
Avtalet gäller fjärrstyrda undervattensfarkoster som bland annat ska användas för minjakt. Kontraktet innehåller optioner på ytterligare 140 miljoner kronor. Leveranserna påbörjas 2005 och kommer att pågå till och med 2007. Om optionerna utlöses pågår leveranserna fram till 2011. TT