Oron för smitta i butikerna märks av

Många östgötar ringer just nu till länstyrelsen och är oroliga för att salmonellasmittat kött kan ha nått ut i butikerna, men på länstyrelsen tillbakavisar man oron.
Grisar som är smittade med salmonella kommer att avlivas och når inte ut i butikerna, säger Anita Johansson, tillförordnad länsveterinär på Länstyrelsen. Hittills har 19 gårdar fått bekräftat salmonellasmitta och risken är stor att fler gårdar ska vara smittade.