Sjuksköterska överträdde sina befogenheter

Socialstyrelsen har anmält en sjuksköterska vid ett sjukhus i Östergötland till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att hon har överträtt sina befogenheter.
På grund av lång förmodad väntetid på akutmottagningen tog sjuksköterskan själv initiativ till att lägga en så kallad ledningsblockad, en form av smärtlindring. Men Socialstyrelsen tycker att hon har överträtt sina befogenheter och det faktum att hon själv ansåg sig ha tillräcklig kunskap ursäktar inte det hon gjorde. Om sjuksköterskan ansåg att hon borde göra något för att smärtlindra patienten borde hon ha pratat med en läkare om det, skriver Socialstyrelsen som också anser att sjuksköterskan allvarligt brustit i sin yrkesutövning och att felet inte kan anses som ringa eller ursäktligt.