Salmonellasmittan: Hittills 26 gårdar med smitta

Hittills har Jordbruksverkets provtagningar för salmonellasmitta visat på positiva resultat på 26 gårdar i Östergötland. På 5 gårdar har provsvaren varit negativa.
Positiva resultat har man också fått efter provtagningar på ett fåtal gårdar i Södermanlands, Västermanlands, Stockholms och Kalmar län. Sammanlagt har verket utfört provtagningar på 77 gårdar, varav huvuddelen ligger i Östergötland.