Fler blomsterbutiker i EU-projekt

En blomsterskola i Norrköping får pengar för att leda ett EU-projekt.
Målet är att etablera och utveckla ett europeiskt nätverk av floristutbildningar och blomsterbutiker. Projektet beräknas starta i oktober.