Företagskonkurserna ökar i länet

Antalet konkurser ökade med fem procent i länet under det första halvåret i år, jämfört med samma period i fjol.
Under årets sex första månader försattes 115 företag i länet i konkurs, enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Den stabilisering i ekonomin som det talas om syns ännu inte i konkursutvecklingen, konstaterar företaget.