Lantmännen lovar ersättning till östgötagårdar

Lantmännen kommer ersätta de drabbade lantbrukare som drabbats av salmonella efter att ha köpt foder från företagets fabrik i Norrköping. Idag höll Lantmännen och Jordbruksverket en informationsträff i Linköping för de 76 lantbrukare, vars gårdar har spärrats efter misstanke om smitta.
Hur stor ersättning dom salmonelladrabbade gårdarna kommer att få i slutändan ges det inget svar på vid informationsmötet i Linköping idag. Klart är att de enskilda bönderna kommer att få stå för en del av kostnaderna själva. De som är med i den så kallade salmonellakontrollen får man 70 procents ersättning, övriga 50 procent. Lantmännen uppgav under eftermiddagen att de kommer kunna ersätta de drabbade lantbrukarna. Dessutom sa man att de foderbilar som transporterat fodret inte hade några spår av salmonellasmitta.