Salmonellaskandalen växer

43 gårdar runtom i Sverige, de flesta i Östergötland, har nu drabbats av salmonella, enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt. Totalt tio gårdar har samtidigt friförklarats från smittan.
På de olika gårdarna har det sammanlagt tagits över 20 000 prover, både i foder och stallar. Drygt 20 gårdar väntar fortfarande på svar. På foderfabriken i Norrköping kommer Lantmännen att montera ner den tillverkningslinje där det smittade fodret producerades, men inga jobb är i fara.