Ingen salmonella på naturbruksgymnasium

Besöksförbudet och försäljningsstoppet för landstingets naturbruksgymnasium, Vreta-Västerbyskolan, utanför Linköping har hävts. Skolan har friförklarats från misstanke om salmonellasmitta.
All försäljning av grisar stoppades efter att skolan tagit emot foder från Lantmännens salmonelladrabbade fabrik i Norrköping. Samtidigt infördes besöksförbud men någon smitta har alltså inte hittats.