Bäver bor i Norrköping

Enligt flera oberoende källor skall det finnas en bäver mitt inne i Norrköping. Bävern har varit synlig i skymning vid den lilla trädbeklädda ön utanför stadsmuseet.
Carl Bernin såg djuret för drygt en vecka sedan och är orolig för att bävern skulle kunna ha blivit instängd mellan dammluckorna och vattenfallet vid Louis de Geer. Det är idag oklart om bävern fortfarande finns kvar men att det finns bäver i Motalaström är i sig inget unikt. Bävern har efter att ha varit utrotad på 1870 talet och återinplanterad på 1920 talet ökat till hundratusen djur i landet. Bävern räknas inte längre som hotad och det bedrivs viss jakt på den växande stammen. I Östergötland skjuts det mellan 20 - 30 djur per år. Se en större bild