Målet snart nått med antalet högskolestudenter

Regeringen har som mål att 50 procent av en årskull ska ha gått till högre studier före 25 års ålder.
Östergötlands län klarar ännu inte det målet. I dag har 45,7 procent av alla under 25 i länet börjat studera vid högskolan, konstaterar högskoleverket i en rapport. Enbart tre län klarar i dag regeringens mål och det är Uppsala, Kronobergs och Kalmar län. Trenden är dock tydlig. Antalet unga som söker sig till högskolan ökar. En förklaring är att det i dag finns många regionala högskolor, enligt Högskoleverket.