Marginell ökning av villapriserna i Östergötland

Medelpriset för småhus är i stort sett oförändrat här i länet om man jämför den senaste tremånadersperioden med närmaste föregående period.
En prisökning på 3 procent ger medelpriset för en villa i Östergötland en miljon 66 tusen kronor. Detta visar den senaste småhusbarometern från Statistiska centralbyrån och Lantmäteriet.