Läsa till sjukgymnast populärast i Linköping

Sjukgymnastutbildningen är den populäraste utbildningen på Linköpings universitet. Nästan 1 400 personer sökte, men utbildningen som startar till hösten, har bara 24 platser.
Även psykologprogrammet har haft många sökanden sett till de få platser som finns, enligt Verket för högskoleservice. I dagarna får de sökande till höstens högskoleutbildningar veta om de är antagna eller inte.