Stor undersökning av kräftorna i Vättern

Beståndet av kräftor i Vättern har ökat kraftigt de senaste åren. Nu under sommaren ska Länsstyrelsen i Östergötland och i Jönköping genomföra Sveriges mest omfattande undersökning av signalkräftor för att bland annat ta reda på hur de påverkar livet i Vättern.
Eftersom signalkräftan är en relativt ny art, den kom till Sverige på 60-talet, vet man inte mycket om den.