Trafikguppen på Östgötagatan plattas till

Guppen är för höga och förare till bussar och andra tunga fordon har klagat på att de får skador på fordonens underrede när de åker på Östgötagatan i Linköping.
Ombyggnadsarbetet kommer att pågå under två veckor och ansvarig politiker, Gösta Gustavsson (c), säger att arbetet inte kommer att kosta kommunen något. Det finns en garanti som gäller.