Rykte om att Vätternfisk blir kräftmat avfärdas

Länsstyrelsen avfärdar påsåendena om att kräftan skulle ligga bakom det krympande fiskbeståndet i Vättern.
Fiskeriverket har nyligen bildat en krisgrupp för att rädda fisken i Vättern, men det finns inga bevis för att utbredningen av signalkräftan skulle vara boven i dramat. Enligt länsfiskekonsulent Per-Erik Larson finns det många fiskar som äter rommen från till exempel den hotade rödingen, och de utgör ett större hot. Dessutom är kunskaperna dåliga om hur signalkräftan påverkar ekosystemet. Detta hoppas Länsstyrelserna kring Vättern råda bot på genom en omfattande undersökning som inleds i augusti.