Kriminaltekniskt arbete på fler platser i landet

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping, kan i framtiden komma att finnas på fler platser i landet.
En del av allt det utredningsmaterial som polisen i hela Sverige i dag skickar till SKL i Linköping, ska i stället kunna analyseras vid fyra kriminaltekniska enheter med regionalt ansvar, enligt ett utredningsförslag. Bakgrunden är dels den stora anhopningen av ärenden hos SKL, och dels de tekniska framstegen med främst DNA-teknik som gör att hoppet ställs till teknisk bevisning i allt fler brottsutredningar. Enligt förslaget kan de nya enheterna placeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.