Vården för personer i livets slutskede granskas

Det är landstinget som tillsammans med länets kommuner har tillsatt en projektgrupp för att se vad man kan göra inom den palliativa vård.
Just nu pågår en kartläggning av situationen för de äldre och när den blir klart nästa år kan vi se vilka åtgärder som bör vidtas. Det säger Kerstin Engman, en av projektledarna. Hon säger att det redan nu finns flera områden som kan bli bättre, exempelvis kompetensfrågorna och samarbetet mellan landsting och kommuner.