Kärnlösa ax upptäckta på flera ställen i länet

Korn utan kärnor i axen som vi tidigare har upptäckts på flera ställen i länet. Fenomenet är ovanligt och man är osäker på orsakerna. Hans Gustavsson, rådgivare åt lantbrukare på Hushållningssällskapet i Linköping har sett kärnlösa ax på flera ställen i länet.