Östergötland

Smittskyddsläkare förvånad över bemötande vid hiv-test

Sjukdomen hiv är inte tillräckligt prioriterad inom landstinget. Det kan vara en förklaring till varför det är få vårdcentraler i länet som erbjuder rätten att vara anonym vid hiv-test, trots att lagen säger det. Smittskyddsläkare Bengt Normann är förvånad över hur en del vårdcentraler har agerat vid frågan om hiv-test:
– Jag har aldrig fått något klagomål på att det här inte fungerar, säger han.

Enligt en undersökning som Sveriges Radio har gjort kräver över hälften av alla vårdcentraler personnummer för att göra ett hiv-test. Proven ska vara gratis, men flera vårdcentraler uppger ändå att det kostar från 100 kronor och uppåt.
– Det som verkar saknas är de lokala rutinerna. Det behöver uppdateras på de allra flesta vårdcentraler, säger sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Smittskyddsläkare Bengt Normann har en förklaring till varför personalen på vårdcentralerna reagerar som de gör:

– Jag tror att man kanske inte känner sig mogen att kunna lämna ut ett positivt hiv-svar, även om det finns rutiner för det också, säger han.
Läs även:

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se