Norrköping

Pema varslar ytterligare 25

Bemaningsföretaget Pema Arbetskraft i Norrköping varslar ytterligare 25 personer, strax innan jul varslade man 25 anställda. Det är den minskade efterfrågan på tjänster som gör att företaget väljer att skära ner.