Barn från 12 länder på fredsläger i Linköping

Nu under juli månad pågår ett läger på Garnisonen i Linköping där 11-åringar från hela världen lär sig umgås tillsammans, oavsett kulturell bakgrund.
Totalt är det just nu barn från 12 olika länder i Atlasskolans lokaler. Just nu pågår 60 såna här fredsläger i världen och det är frivilligorganisationen Childrens International Summer Villages som ligger bakom. Lokalerna har man fått låna, för allt bygger på ideellt engagemang. Dom har ordnat sommarläger för barn i alla åldrar sedan 50-talet.