Linköping

Läkare frias från anmälan

Den läkare i Linköping som anmäldes till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd efter att ha opererat bort äggstockarna på en kvinna som hävdar att hon inte känt till att båda äggstockar skulle tas bort frias.  

Läkaren försvarar sitt handlande med att det fanns cystor i båda äggstockarna som behövde avlägsnas.

Verksamhetschefen Ann Josefsson, vid kvinnokliniken bedömmer att läkaren handlat riktigt vid operationstillfället men tycker samtidigt att det var olyckligt att läkaren gick på ledighet dagen efter operationen då patienten hade behövt samtala om vad som skett med läkaren. 

Ansvarsnämnden kritiserar handläggningen, vad det gäller informationen i fallet, men kommer inte att ge läkaren någon disciplinpåföljd.