Två trafikolyckor utan allvarliga personskador

En singelolycka inträffade strax före 8-tiden i morse när en bil körde in i mitträcket på E4:an söder om Herrbeta. De fyra pesonerna i bilen klarade sig utan allvarliga skador.
Ytterligare ett fordon körde in i mitträcket på E4:an för en dryg timme sedan. Inte heller vid den olyckan, som skedde vid den södra infarten till Mjölby, skadades någon allvarligt.