Stor ekonomisk förlust för Swedish Meats

Slakterikoncernen Swedish Meats, med verksamhet i Linköping, dras med stort ekonomiskt underskott. Första halvåret gav en förlust på 97 miljoner kronor.
Det är 110 miljoner kronor sämre än samma period året innan. Svag exportmarknad är en av orsakerna till förlusten. I maj beslutade företaget om nedläggning av grisslakten i Linköping. Nedläggningen kommer spara 30 miljoner kronor.