Linköping

Media fick sekretessbelagda handlingar

Av misstag har Linköpings kommun skickat ut sekretessbelagda handlingar till flera av länets massmedier, ett fackförbund och kommunens revisorer.

I handlingarna finns bland annat mycket känsliga uppgifter om en psykiskt sjuk mans livssituation.

Lars-Åke Ekström, avdelningschef på kommunledningskontoret, tycker att det som har hänt är förskräckligt:
– Vi tar det här på största allvar naturligtvis, säger han.

Linköpings kommun skickar regelbundet ut kommunala handlingar till länets massmedier och andra som är intresserade. Det kan till exempel handla om beslut som ska fattas eller protokoll från kommunfullmäktiges möten.  Dessa handlingar är offentliga, och vem som helst kan få se dem om man så önskar.

Men den här gången råkade kommunen av misstag även skicka med sekretessbelagda handlingar.
– Ja, det är väl som man brukar säga att det är den mänskliga faktorn. Vi har väldigt strikta och fast rutiner, men av någon anledning har de klickat

Kommunen har kontaktat alla som har fått handlingarna och fått löfte om de ska skickas tillbaka eller förstöras.

Lars-Åke Ekström inte att tror att de personer som förekommer i handlingarna har skadats av det inträffade. Kommunen har därför bestämt att inte kontakta de berörda. 
– Som jag bedömer det så har inte någon enskild kommit till skada, säger Ekström.

Linköpings kommun ska nu utreda händelsen för att något liknande inte ska inträffa igen.
– Vi har redan en del konkreta idéer på hur vi ska skilja sekretessbelagda uppgifter från offentliga i ännu större

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se