Oundvikligt att boende drabbas av vägbygge

Den nya förbifarten av riksväg 51 förbi Svärtinge kommer att byggas och man får räkna med att några kommer i kläm när man ska förbättra infrastrukturen. Det säger Norrköpings kommunalråd Mattias Ottosson (s) med anledning av de boendes protester mot den planerade dragningen av vägen.
Ottosson säger dock att man skall försöka göra det bästa av situationen för de boende, men att det är ofrånkomligt att bygga vägen utan att någon drabbas.