Fingeravtryck - effektivt vid asylärenden

Drygt femhundra personer har påträffats och nekats asyl under det halvår som gått sedan Sverige anslöt sig till databasen Eurodac, där asylsökandes fingeravtryck lagras. Många av dem skulle annars fått sitt ärende prövat i Sverige, säger Bengt Hellström, ansvarig för Eurodac på Migrationsverket.
I databasen ser man direkt om personen sökt asyl eller uppehållit sig illegalt i något annat EU-land. I så fall ska de söka asyl där i stället. Tidigare fick Migrationsverket bara skicka fingeravtryck till andra länder när det fanns indikationer på att den asylsökande hade sökt asyl eller uppehållit sig i något annat land. En procedur som kunde ta flera månader. Men sedan den 15 januari i år tas fingeravtryck på alla asylsökande som jämförs de med de drygt 130 000 fingeravtryck som finns i databasen. Hittills har man tagit cirka 10 000 fingeravtryck och Bengt Hellström, som är ansvarig för Eurodac på Migrationsverket, tycker att det gått över förväntan eftersom det spar en hel del handläggningstid.