Delade åsikter om trafikproblem vid Norrtull

Rondellen vid Norrtull i Norrköping är en riskabel trafikplats. Det menar Marie Drevefjord som arbetar i en butik vid platsen. Norrköpings kommun anser dock inte att det inträffar mer trafikolyckor där än vad det gör på andra håll i kommunen.
Kommunens statistik bygger på de olyckor som blir rapporterade till polisen. Men det är många tillbud som sker som polisen eller kommunen aldrig får reda på, berättar Marie Drevefjord som jobbar vid livsmedelbutiken vid rondellen. Korsningen vid Norrapromenaden och Stockholmsvägen är farlig på flera sätt. Dels är sikten om man kommer från Stockholmsvägen och svänger höger upp mot Norrapromenaden dålig, och dels är uppmärksamheten från de som kommer inifrån rondellen sällan bra. Jesper Sköld på Norrköpings kommun menar ändå att platsen inte är särskilt olycksdrabbad, men om det skulle ske flera olyckor på en och samma plats, måste man naturligtvis titta på detta.