Linköping

32 miljoner plus för Linköpings kommun

Linköpings kommun som helhet går med 32 miljoner kronor plus i bokslutet för 2008.
– Ett överraskande bra resultat, i stort sett, tycker kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.

Sett till enbart verksamheterna går de med ett ännu större överskott, 142 miljoner kronor. Störst plus har bildningsnämnden med 20 miljoner kronor. Bara en nämnd, kollektivtrafiknämnden, går med underskott och det beror enligt kommunstyrelseordföranden Paul Lindvall (M) på saker som inte politikerna kunnat påverka, såsom priset på drivmedel.

Paul Lindvall är nöjd med bokslutet, men säger att 2009 ändå blir ett tufft år ekonomiskt.

– Det här innebär inte att vi kan tillskjuta nya resurser för 2009 utan det ger framförallt lite lugn och ro att bedriva effektiviseringsarbetet i en bra takt och inte behöva ta panikbeslut, säger han.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se