Mp i länet vill stoppa utbyggnaden av 3G-systemet

Partiet hänvisar till forskning som påstår att människans hälsa påverkas negativt av den ökade mängden elektromagnetisk strålning.
Miljöpartiet vill att länets kommuner avvaktar utbyggnaden av mobiltelefonisystemet 3G.