Hundratals ungdomar registrerade hos Kronofogden

451 barn och ungdomar under 18 år i Östergötland och Jönköpings län finns i Kronofogdens register eftersom de inte har betalat sina skulder i tid.
Ungdomarna har totalt två miljoner kronor i obetalda skulder. Enligt Riksskatteverkets undersökning rör det sig i de flesta fall om obetalda böter och avgifter till brottsofferfonden, som dömts ut i samband med rättegångar. Men ungdomarna har också slarvat med att betala skatter till staten. Trots att de är under 18 och därmed saknar körkort, har ett 50-tal av de skuldtyngda ungdomarna noterats för att inte ha betalat parkeringsböter eller fordonsskatter. Problemet med ungdomar som drar på sig skulder på grund av bilägande har inneburit att Riksskatteverket tillsammans med Vägverket, nu tagit fram ett lagförslag som innebär att föräldrarna själva ska ansvara för sina bilar.