Norrköpingsbor tränas att spåra dåliga lukter

Invånare i Norrköping ska tränas i att identifiera luktutsläpp från tre olika företag i komunen.
Mellan 40 till 60 personer i centrala och nordöstra Norrköping ska tränas i att känna igen lukterna, för att sedan under en halvtimme varje dag i tre månader, sätta näsan i vädret och notera om de känner någon lukt och i så fall, vilket företag utsläppet kommer från. De berörda företagen är etanolfabriken utanför Lindö, tillverkaren av Wettexdukar och Sydkraft som funderar över dofter från soplagret på Händelö. -Företagen kommer att genomföra förändringar under de tre månaderna och då får vi se om luktstörningarna minskar, säger Åsa Hedmark på Länsstyrelsen till Norrköpings tidningar.