Norrköping

Ännu fler flygresenärer från Norrköping

Det fortsätter att gå bra för Norrköpings flygplats. Under januari i år ökade antalet resenärer till och från flygplatsen med 20 procent jämfört med samma månad förra året.

– Vi har i jämförelse med många andra flygplatser i nuläget en ovanligt positiv utveckling, samtidigt som vi är väl medvetna om att världsekonomin och därmed flygbranschen gått in i en tuffare period, säger flygplatschefen Mari Torstensson.

Sammanlagt reste närmare 7 500 personer från Norrköping under januari. Det är reguljärtrafiken till bland annat Köpenhamn och Helsingfors som står för den största ökningen, men även chartertrafiken har ökat.

– Vi följer därför utvecklingen noggrant. Men vi kommer inte att vänta ut lågkonjunkturen utan istället fortsätta arbeta kreativt för att få fler av resenärerna i vårt upptagningsområde att välja Norrköping flygplats och våra samarbetspartners istället för Arlanda, säger Mari Torstensson.