Konsumenter litar inte på svenskt kött

8 av 10 svenskar tror att svenska butiker kan ha salmonellasmittat kött i diskarna. Frågan ställdes av Temo på uppdrag av livsmedelskoncernen Swedish Meats nyligen.
Syftet med undersökningen var att få veta hur konsumenterna ser på svenskt kött och svensk köttproduktion. Swedish Meats överraskades av det höga antalet ja-svar om salmonellasmittat kött, säger företagets informationsdirektör. Undersökningen gjordes före det stora salmonellautbrottet i Östergötland. På frågan varifrån salmonellasmittat kött kan tänkas komma svarade nästan hälften av de tillfrågade, 46 procent, att dom trodde att Danmark var ursprungsland.