Viltolyckorna ökar

Antalet viltolyckor ökar i Östergötland. En av förklaringarna kan vara att älgstammen i länet ökat.

- Dels det att stammen har ökat, och dels har vi ju gått ut med mycket information om att man ska anmäla olyckan till polisen och det kan ju vara att man har fångat upp ett mörkertal, att folk helt enkelt anmäler mer, säger Lars Sävberger på rikspolisstyrelsen, som är verksamhetsansvarig för nationella viltolycksrådet.

Under förra årets älgjakt ökade observationerna av älgar i över hälften av dom svenska länen. Förklaringar till det kan vara att avskjutningen under en period minskat, och i södra Sverige även att stormen Gudrun gjort att älgarna fått bättre tillgång till föda. Det här har lett till trafikolyckorna där älgar varit inblandade ökat i 15 av 21 län, däribland Östergötland.

Lägre bensinpris, ökad trafikintensitet och nybyggda vägar där många olyckor inträffar kan förutom en ökande älgstam förklara olycksökningen, menar Thomas Modin, som arbetar med viltförvaltning på länsstyrelsen i Östergötland.

Och Thomas Modin oroas över att det var 35 fler älgolyckor i länet 2008 än året innan.

– Just nu så ser det ju illavarslande ut, det är alldeles för mycket viltolyckor nu, säger han.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se