Östergötland

Svårt för handikappade att besöka myndigheter

Länsstyrelsen och även polismyndigheten i Östergötland uppfyller inte ens hälften av de kriterier för tillgänglighet för funktionshindrade som Myndigheten för handikappolitisk samordning har ställt upp.

Det finns dock andra länsstyrelser och polisdistrikt i landet som har en betydligt sämre tillgänglighet.

I jämförelse med andra län hamnar länsstyrelsen och polisen i Östergötland i mitten.

Bäst tillgänglighet bland polismyndigheterna i landet har Blekinge. Bland länsstyrelserna har Västmanland och Västra Götalands län den bästa tillgängligheten.