norrköping

Färre tjänster på äldreboenden

39 tjänster ska bort på Norrköpings äldre- och handikappboenden. Orsaken är en kraftigt försämrad ekonomi. Nu måste den ansvariga nämnden besluta om en ny budget.

Kostnaderna måste bantas med 13 miljoner kronor. I morgon, tisdag, ska en ny reviderad budget tas i vård- och omsorgsnämnden i Norrköping.

Enligt ordföranden i nämnden, vänsterpartisten Kerstin Hildebrand, ska kostnaderna sänkas med 13 miljoner kronor.

”Det görs genom att sänka personaltätheten på äldre- och handikappboenden med 39 tjänster. Hemtjänsten kommer inte att drabbas”, skriver Hildebrand i sin blogg på Norrköpings Tidningars hemsida.

Vård- och omsorgsnämnden har redan inlett arbetet med att sänka sina kostnader genom att effektivisera administrationen, bland annat har antalet chefstjänster blivit färre.

”Visst kan jag förstå att jag som ordförande i vård- och omsorgsnämnden får klä skott för den oro som neddragningarna skapar. Men samtidigt kan jag ju inte påverka ekonomin på det sätt som skulle behövas för att hålla nämndens verksamhet utanför krisens verkningar”, skriver Hildebrand om att de ekonomiska förutsättningarna förändrats.