Motala

10 för de små och 100 för de stora

Tio kronor kommer det att kosta för en bilist att köra över den planerade bron över Motalaviken. För tyngre fordon kommer en avgift på hundra kronor att tas ut.
– Har man väntat i 67 år på att få en bro byggd så försöker man hitta sätt för att få det gjort och det här är ett sånt sätt, säger Eva Isaksson Ribers (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Broavgiften kommer att tas ut alla dagar dygnet runt, men enligt kommunledningen kommer det att finnas ett tak på 100 kronor per månad för personbilar.

Avgiften blir den första i länet av den här typen. Slutgiltigt beslut om broavgifterna fattas av kommunfullmäktige.