Östergötland

Polisen nöjd med att slippa tjuvlyssnare

Polisens nya radiokommunikationssystem, Rakel, som införs i höst har kritiserats för att det skapar sämre insyn i polisens verksamhet när det inte går att lyssna av polisradion som idag. Men på polisen tycker man att det är positivt att man nu sätter stopp för tjuvlyssningen.

– I vissa fall har det funnits risker eftersom man hanterar hemlig information och det vill vi ju inte ska komma ut, säger Hans Lundgren som är projektledare för Rakel i länet.

Idag går mycket kommunikation via mobiltelefon och det är inte heller bra, menar Lundgren.

– Vi vill ha ett öppet system där vi kan sprida information till flera personer samtidigt.

När Rakel införs försvinner möjligheten att lyssna av radiokommunikationen hos polisen. Det nya digitala systemet är nämligen skyddat mot avlyssning. På så vis kan det bli svårare att snappa upp när händelser som brott och olyckor inträffar.

– Det kommer inte bli lika enkelt att veta vad vi håller på med men vi jobbar på ett system där vi kan informera och lämna ut den information som vi anser ska komma ut.

Övergången till det nya systemet beräknas kosta Polisen i Östergötland fem miljoner kronor. Rakel beräknas vara i drift i september, först nästa år kan det vara klart att användas fullt ut hos polisen.

--Tanken är att alla blåljusmyndigheter ska ligga på samma radiosystem så vid en större olycka eller en brand där vi jobbar tillsammans med räddningstjänsten så förenklas kommunikationen, säger Hans Lundgren.

Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@sr.se