linköping

Esca lägger ner i Linköping

Företaget Esca, som tillverkar hamburgare till McDonalds, lägger ner sin fabrik i Linköping. 82 personer arbetar på företaget.

Verksamheten tas över av moderbolaget Scan, som ska flytta tillverkningen till Skara och till en anläggning i Europa.

Enligt företaget är anläggningen i Linköping oekonomisk på grund av höga råvarupriser och dyra produktionskostnader.

Enligt ett pressmeddelande kommer Scan att erbjuda de anställda att flytta med till Skara, och företaget ser och över möjligheterna att förlägga produktionen till Scans anläggning i Linköping.