Linköping

Fastigheter i centrum byter ägare

Klövern säljer nu två stora fastigheter i centrala Linköping till en lokal aktör. De två fastigheterna, Elektriciteten 2 och Doppingen 15, ligger vid Stora Torget respektive Trädgårdstorget.

Klövern gör en reavinst på 34 miljoner kronor i samband med försäljningen av två fastigheter i Linköping till en lokal aktör för 147 miljoner kronor.