Vajerräcken räddar även mc-förare

Sedan mittvajerräcken infördes på en del svenska vägar har antalet olyckor med dödlig utgång minskat kraftigt.  Många motorcyklister har trott att vajerräckena på så kallade 2+1-vägar skulle medföra ökande skador vid olyckor men så är inte fallet.

En utvärdering som VTI i Linköping gjort visar att risken för att motorcyklister skadas svårt eller dödas minskat med 40 till 50 procent på så kallad 2+1-väg med mitträcke.

Projektet med så kallade mötesfria vägar med vajerräcken drogs igång 1998 för att förhindra omkörningsolyckor med mötande trafik.