Linköpingsbo i studentstyrelse

Christoffer Rosendahl från Linköping har valts in i Centerstudenternas styrelse. Den nya styrelsen valdes vid Centerstudenternas stämma i Göteborg i går. Ny förbundsordförande är Karin Ernlund från Göteborg.