Linköping

Kommunen konkurrerar ut småföretagen

Linköpings kommun bryter mot kommunallagen genom att bedriva verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Det hävdar Företagarna i Östergötland som idag går till hårt angrepp mot kommunpolitikerna.

–Ska man vara företagare då ska man agera med sina egna pengar och inte leka företagare med skattemedel, säger regionchefen Lars Holm. 

Det kommunala bolaget Stadspartner i Linköping har, enligt Företagarna, flera verksamheter som direkt konkurrerar med kommunens småföretag. Bland annat ägnar man sig åt energideklarationer, fastighetsförvaltning och svets- och smidesarbeten. 

– När det finns en fungerande konkurrens mellan privata företag ska inte kommunen vara med och agera. Det är helt enkelt inte rättvist,  säger Lars Holm.

Innan den nuvarande borgerliga majoriteten i Linköping kom till makten var den kritisk till den tidigare majoriteten och menade att krävde att kommunen skulle göra sig av med verksamheter som skapade osund konkurrens gentemot privata företag.

Detta ledde till att kommunfullmäktige så småningom  beslutade sig för att sälja ut affärsområdet Markteknik, som bland annat hade hand om parkförvaltningen i både Linköping och Norrköping.

Enligt Lars Holm har dock Stadspartner under de senaste åren startat flera andra verksamheter, exempelvis fastighetsförvaltning, som också bryter mot kommunallagen och hans budskap till den nuvarande politiska ledningen är glasklart: 

– Kommmunen skall skärpa sina ägardirektiv till Tekniska verken och dess dotterbolag Stadspartner AB, så att de upphör med den här typen av verksamheter.

Tahir Yosef
tahir.yosef@sr.se